AplikacjaMasz problemy przy zaplanowaniu projektu? Czy może niczego nie możesz uzgodnić ze swoim zespołem? Bądź też przez natłok różnych obowiązków często uciekają Ci ważne zadania? Jeśli tak to nasza aplikacja Ci pomoże! Aplikacja WiseTool to narzędzie składające się z trzech modułów:
- Projekty
- Zespoły
- „Mój dzień”
Dostępnych w jednym miejscu.

W module „Mój dzień” będziesz mógł z łatwością zaplanować w czasie rzeczywistym swój dzień pracy. Rozdzielenie zadań do odpowiednich skrzynek sprawi, że żadne zadanie Ci nie ucieknie a Ty będziesz mógł bez zmartwień skupić się w pełni na wykonywanej pracy. Dla ułatwia planowania możesz stworzyć swoje własne wzorce dni. Dodatkowo w planie będziesz mógł uwzględnić ważne dla Ciebie terminy. A wygodne spojrzenie kalendarzowe pozwoli Ci na szybką ocenę swojego obciążenia.

Moduł „Zespoły” ma na celu ułatwienie Ci pracy w zespole. Na tablicy będziesz mógł nie tylko udostępnić zadanie ale również zawrzeć w nim szczegółowe informacje dotyczące jego realizacji oraz terminu jego wykonania, siatkę z dniami tygodnia pozwoli Ci podczas planowania uwzględnić dni wolne. Opcja obciążenia umożliwi Ci równomierne rozłożenia zadań. Oprócz tablicy zadaniowej moduł wyposażony jest w tablice ogłoszeń.

Moduł „Projekty” ułatwi Ci zarządzanie projektem. Możesz tu tworzyć zadania w czasie rzeczywistym przypisywać do nich role zgodne z metodą „Mądrego Szefa” oraz uwzględniać koszty. Dodatkowo masz możliwość spojrzenia na projekt nie tylko jak na harmonogram ale równie jak na WBS. Utworzone zadanie możesz udostępniać do pozostałych modułów, dzięki czemu nie tylko nic Ci nie ucieknie ale również unikniesz nakładania się zadań.