Planowanie Produkcji

Jest to szkolenie, którego celem jest przedstawienie różnych koncepcji i metod rozwiązywania problemów występujących w trakcie planowania produkcji. Oprócz zagadnień ogólnych, związanych z planowaniem produkcji zorientowanym na klienta, zaprezentowane zostaną poszczególne moduły koncepcji zintegrowanego planowania produkcji, zgodnej ze standardem ERP (Enterprise Resource Planning ), a także koncepcja planowania produkcji „dokładnie na czas” (Just in Time) i planowania zorientowanego na ograniczenia.

Poprzez uświadomienie celów stawianych współczesnym przedsiębiorstwom, analizę uwarunkowań oraz poznanie istoty poszczególnych podejść, uczestnicy szkolenia będą mogli ocenić ich przydatność do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem produkcja we własnej firmie.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń oraz dyskusji modelowanej.

Główne tematy szkolenia:
- Podstawy planowania produkcji;
- Parametry planistyczne przebiegu procesu produkcyjnego;
- Zagregowanie planowanie produkcji (Aggregate Production Planning);
- Główne planowanie produkcji (Master Production Scheduling);
- Systemy międzykomórkowego planowania (zlecania) produkcji (Ordering);
- Bilansowanie zadań ze zdolnością produkcyjną (Capacity Planning);
- Krótkookresowe planowanie i sterowanie produkcją (Shop Floor Control);
- Planowanie w koncepcji produkcji „dokłanie na czas” (Just in Time);
- Planowanie produkcji zorientowane na ograniczenia (Contsraints Management);

ATRAKCJE: Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"
MIEJSCE SZKOLENIA: Sobótka, Przełęcz Tąpadła
CZAS TRWANIA: 2 dni.