Standaryzacja i Normowanie Czasu Procesów Pracy

Szkolenie kierowane jest do pracowników wyższego i niższego szczebla kierowniczego, a zwłaszcza do osób zajmujących się technologiczno-organizacyjnym przygotowaniem oraz sterowaniem produkcją. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod badania, usprawniania i mierzenia procesów pracy niezbędnych do standaryzacji pracy. Standaryzacja pracy polega na określeniu sekwencji działań, optymalnych warunków pracy, poziomu zapasów, co pozwala na ustaleniu normy czasu.

Standaryzacja tych elementów pozwala na zwiększenie jakości, sprawności oraz wydajności pracy maszyn i ludzi. Odgrywa ona istotną rolę przy tworzeniu bazy normatywnej zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRPII/ERP. Standaryzacja pracy stanowi również istotny element koncepcji „odchudzania produkcji” (Lean Production).

Forma szkolenia: W trakcie szkolenia, oprócz wykładu, będą wykorzystywane aktywne formy dydaktyczne polegające na praktycznym poznawania technik badania i usprawniania metod pracy, jak i normowania (chronometrażu, fotografii czasu roboczego, obserwacji migawkowych).

Program szkolenia, główne tematy:
1. Standaryzacja i normowanie czasu pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Standaryzacja procesów pracy.
3. Metody i techniki normowania procesów pracy.
4. Normatywy czasu i metodyka ich ustalania.
5. Normy obsługi i obsady – sposoby ustalania.

ATRAKCJE: Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"
MIEJSCE SZKOLENIA: Sobótka, Przełęcz Tąpadła
CZAS TRWANIA: 2 dni.