Światowe Standardy Zarządzania Produkcją

Szkolenie podczas którego zaprezentowane zostaną zasady i koncepcje zarządzania produkcją, stosowane w firmach funkcjonujących w warunkach ostrej konkurencji, zaliczanych do najwyższej klasy światowej (World Class Manufacturing). Omówione zostaną dwa kluczowe standardy zarządzania produkcją: zintegrowane komputerowo systemy planowania zasobów produkcyjnych klasy MRPII/ERP (Manufacturing Resource Planning) oraz koncepcja szczupłej produkcji (Lean Production), biorąca swoje początki z systemu produkcji „akurat na czas” (Just in Time).

Główne tematy szkolenia:
- Podstawy zarządzania produkcją według światowych standardów (World Class Manufacturing) - cele uwarunkowanie,
metody (ukierunkowanie na Klienta, zaangażowanie pracowników, prostota i przejrzystość, równomierność, redukcja zmienności,
procesowe podejście do usprawniania, harmonia działań ewolucyjnych i radykalny pomiar procesów);
- Funkcjonowanie sfery produkcyjnej firmy - zależności między parametrami przebiegu procesu (Factory Physics);
- Planowanie i sterowanie przebiegiem produkcji w koncepcji planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning – MRPII);
- Sterowanie przebiegiem produkcji w koncepcji odchudzonej produkcji (Lean Production);
- Usprawnianie struktury przestrzennej systemu produkcyjnego (Layout)
- Redukcja czasów przestawiania produkcji (Set-up time reduction);
- Eliminowanie błędów i braków (Error Proofing);
- Zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn - kompleksowe prewencyjne utrzymanie ruchu;
- Ciągłe doskonalenie systemu produkcyjnego (Fundamentals of Continuous Improvement);
- Zarządzanie zespołem produkcyjnym;
- Praktyczne aspekty zarządzania produkcją

ATRAKCJE: Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"
MIEJSCE SZKOLENIA: Sobótka, Przełęcz Tąpadła
CZAS TRWANIA: 3 dni.