Zaawansowane Zarządzanie Projektami

Szkolenie adresujemy do menedżerów stojących przed koniecznością pogodzenia interesów wielu projektów, a czasami również zadań bieżących realizowanych równocześnie. W przyjętej dla tej grupy formule tematycznej, zajęcia obejmują prezentację metod zarządzania w środowisku wieloprojektowym, ćwiczenia w formie symulacji oraz warsztaty nakierowane na doskonalenie technik zarządzania, które są przydatne w realizacji wszelkich typów projektów, min. metoda Wise Manager - metoda mądrego szefa.

Szkolenie składa się z 2 etapów :
I. Warsztaty - techniki zarządzania - uczestnikom przybliżone zostaną takie tematy jak:
selekcja projektów - analiza business case;
określanie priorytetów - godzenie interesów projektów i działań bieżących;
zarządzanie zasobami wspólnymi dla wielu projektów i działań bieżących;
metoda wspierania projektów - koordynator projektu i PMO; finansowa ocena projektów inwestycyjnych.
II. Zajęcia symulacyjne - uczestnicy szkolenia pracować będą nad m.in.:
problemami symulowanych projektów;
praktycznym zastosowaniem metody oceny;
koordynacją i realizacją przedsięwzięć (szczegółowe techniki zarządzania w środowisku wieloprojektowym,
zarządzanie zespołem w systemie wieloprojektowym - komunikacja, motywowanie zespołu, umiejętności interpersonalne menadżera zespołu).

ATRAKCJE: Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe", zaprezentowana zostanie aplikacja "Wise Tool", a każdy uczestnik otrzyma
kod aktywujący 30 dniową wersję testową aplikacji.
MIEJSCE SZKOLENIA: Sobótka, Przełęcz Tąpadła
CZAS TRWANIA: 3 dni.