Zarządzanie Zespołem Pracowniczym

Szkolenie skierowane jest dla menedżerów i kierowników zespołów bezpośrednio koordynujących pracę zespołów pracowników. Celem warsztatów jest wyposażenie osób sprawujących funkcje kierownicze w narzędzia pomocne w skutecznym zarządzaniu ludźmi, komunikowaniu się w grupie, efektywnym wykorzystywaniu czasu własnego i współpracowników oraz terminowej realizacji zadań zespołowych.

PROGRAM: Układ zajęć obejmuje trzy moduły:
I. Praca z grupą, komunikacja w grupie - sposoby komunikowania się w grupie, techniki pracy z grupą i zapobiegania konfliktom. Główne tematy: Grupa jako podstawowe ogniwo organizacji; Autoprezentacja w grupie; Wywieranie wpływu na ludzi - narzędzia wpływu; Audyt komunikacyjny - diagnoza problemów; Konflikt i kryzys w grupie.
II. Zapewnienie terminowej realizacji prac - techniki planowania i terminowej realizacji zadań z wykorzystaniem elementów metodologii zarządzania projektami (m.in. techniki tworzenia harmonogramu) oraz zarządzania czasem.
III. Czas pracy menadżera i jego zespołu - indywidualne umiejętności organizowania własnego czasu pracy menadżera i pracy zespołowej, m.in. metody samooceny - jak wykorzystuję czas, wyznaczanie celów, delegowanie zadań, racjonalne wykorzystanie spotkań, organizacja pracy grupowej.

ATRAKCJE: Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"
MIEJSCE SZKOLENIA: Sobótka, Przełęcz Tąpadła
CZAS TRWANIA: 3 dni.